@NRC – studie geneesmiddelenprijzen

Afgelopen week verscheen zowel in de NRC als in de Volskrant een stuk over het net gepubliceerde artikel in JAMA Internal Medicine. Een groep in de VS heeft gekeken naar de ontwikkel kosten van een medicament versus de uiteindelijke opbrengst voor de farmaceut. Uit hun onderzoek blijkt dat deze getallen vaak erg uiteen lopen.

Ze hebben ook gekeken naar eculizumab waarbij de ontwikkelkosten naar schatting 817 miljoen dollar zouden zijn. Na bijna 10 jaar heeft eculizumab zo’n 13 miljard aan omzet opgeleverd. Dit zou betekenen dat de farmaceut grofweg 12 miljard euro winst zou hebben gemaakt. Een kanttekening is dat deze studie geen rekening heeft gehouden met de ontwikkel kosten voor medicamenten die nooit op de markt worden gebracht uiteindelijk. Ter illustratie: de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen gaat uit van 1 miljard euro per te ontwikkelen medicijn.

De NRC verwijst wederom naar de CUREiHUS studie.