Opzet nieuwe studie eHUS (Typische HUS)

In 2018 willen we een nieuwe studie opzetten voor patiënten met eHUS (STEC-HUS, typische HUS). Hierbij willen we net als voor aHUS een landelijke database creëren waarbij alle patienten met eHUS worden gevolgd.

Het is van groot belang om het onderscheid te kunnen maken tussen atypische HUS en eHUS, zeker gezien atypische HUS een zogeheten diagnose “per exclusionem” is. Dit houdt in dat alle andere oorzaken van HUS moeten worden uitgesloten voordat we kunnen spreken van atypische HUS. Echter is het niet altijd makkelijk om eHUS aan te tonen. Met deze nieuwe studie willen we onderandere kijken of we de diagnostiek van eHUS kunnen verbeteren. Zie voor meer informatie “deelname aan eHUS database”