Start CUREiHUS in AMC

Vanaf december 2017 doet ook het AMC en het Emma kinderziekenhuis mee aan de CUREiHUS studie en kan je als patiënt deelnemen aan onze studie. Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen dokter, of kan je contact opnemen met ons!