Wetenschapsdag 7 oktober 2016

Tijdens de wetenschapsdag van de NfN verzorgden Dr. Nicole van de Kar en Drs. Kioa Wijnsma samen een interactieve verrassingssessie genaamd “Weesgeneesmiddelen: Te duur of niet te duur. Atypische HUS & Eculizumab”. Gedurende een uur zijn we het gesprek aangegaan met de zaal omtrent enkele stellingen, zoals “Mag er een prijskaartje aan een mensenleven hangen?” en “Is €80.000 als grens acceptabel?”. Aan de hand van het voorbeeld van Atypische HUS & Eculizumab werd er gepraat over regelgeving rondom vergoeding van weesgeneesmiddelen, waarom er hoge kosten aan verbonden zitten, en hoe de kosten per levensjaar worden berekend. Met behulp van een stemprogramma kon het publiek zijn mening geven over de stellingen.

Naast deze geslaagde sessie kreeg Drs. Kioa Wijnsma nog tweemaal de gelegenheid de studieresultaten te presenteren. Dit werd beloond met een prijs voor beste Poster Presentatie door het NfN (https://www.nefro.nl/nieuws/nfn-reikt-presentatieprijzen-uit).