Wat is HUS?

HUS staat voor Hemolytisch Uremisch Syndroom. Dit is een aandoening waarbij er een acuut nierfalen ontstaat in combinatie met een versnelde afbraak van rode bloedcellen en een tekort aan bloedplaatjes in het bloed. Hemolytisch is de medische term voor het versneld afgebroken worden van rode bloedcellen. Uremisch staat voor de verhoging van afvalstoffen in het bloed, doordat de nieren niet goed meer werken.

Er zijn verschillende oorzaken voor het krijgen van HUS. De meest voorkomende oorzaken zijn:

In de meeste gevallen wordt HUS veroorzaakt door een speciale bacterie die normaal gesproken niet bij de mens in de darmen voorkomt. Deze bacterie heet de shiga toxine producerende E. Coli (STEC) bacterie. HUS veroorzaakt door deze bacterie wordt ook wel E. Coli HUS (eHUS) of STEC-HUS genoemd. In zeldzame gevallen kan HUS het gevolg zijn van een ontregeling van het complementsysteem, dit wordt ook wel atypische HUS (aHUS) genoemd.